Blogi

OÜ Estera Saue korraldab planeerimisvõistluse

OÜ Estera Saue korraldab eelvalikuga planeerimisvõistluse, mille eesmärgiks on leida ca 39ha suurusele Saue ja Laagri piirile rajatavale uuele mitmekülgsele elurajooni keskusele parim lahendus, mis vastaks ala arendaja OÜ Estera Saue eesmärkidele ja vastaks valla üldplaneeringu põhilahendusele ning muudele nõuetele, mis toodud lähteülesandes.