Saue vald algatas Saue linna uue keskuse detailplaneeringu
Hiigelplaanid Tallinna lähistel. Tuntud ettevõtjate kinnisvaraprojekt kerkib sinna, kus teised pole julgenud midagi arendada
Estera Saue uusarenduse nimekonkurss jätkub!
Estera Saue uusarendus otsib nime
Planeeritavad elamupiirkonnad kasvatavad Saue ja Laagri ümbrust 8000 elaniku võrra
Lõppes Saue linna raudteeülese keskusala planeerimisvõistlus.
Saue kasvab mühinal: linna planeeritakse uut elurajooni 1200 korteriga
OÜ Estera Saue korraldab planeerimisvõistluse

Lõppes Saue linna raudteeülese keskusala planeerimisvõistlus.

Raudtee enam ei lahuta vaid ühendab – Vanamõisa külas läbi viidud planeerimisvõistlus kujundab sinna Saue linnaga koos toimiva linnalise asustuse.

Raudtee enam ei lahuta vaid ühendab – Vanamõisa külas läbi viidud planeerimisvõistlus kujundab sinna Saue linnaga koos toimiva linnalise asustuse.

Kui ühinemise-eelselt oli Saue linna ja Saue valla vahel justkui nähtamatu piir, siis nüüd on asustusmuster kujunemas  terviklikumaks ja kahte omavalitsust eraldanud raudtee ei ole enam piir, vaid ühendavaks teljeks.

OÜ Estera Saue korraldas eelvalikuga planeerimisvõistluse, mille eesmärk oli leida ca 39 hektari suurusele Saue ja Laagri piirile rajatavale uuele mitmekülgsele elurajooni keskusele parim lahendus, mis vastaks ala arendaja OÜ Estera Saue eesmärkidele, valla üldplaneeringu põhilahendusele ja muudele nõuetele, mis on toodud lähteülesandes. Konkurss algas 1. august 2023. Portfooliode esitamise tähtaeg oli 21. juuli 2023. Võistlustööde esitamise tähtaeg oli 9. oktoober 2023. Žürii tegi lõppotsuse 11. detsember 2023.

Konkurss toimus eelvaliku etapiga, kus kõik võistlusest huvitatud firmad said esitada oma portfooliod. Portfooliote põhjal valis žürii välja 4 firmat, kes said võimaluse osaleda ning oma ideelahendused välja pakkuda. Osavõtjate valimine toimus kogemuste, varasemate innovaatiliste arhitektuuri ja/või planeeringulahenduste ja meeskonna professionaalsuse alusel.

Planeerimisvõistlusel osalenud tööd:

 • Kadarik Tüür Arhitektid OÜ esitatud töö Saue 2.0
 • Arhitekt Must OÜ esitaud töö Magnetväli
 • KOKO arhitektid OÜ esitatud töö Saue uus keskus
 • PIN Arhitektid OÜ esitatud töö Teekond

Planeerimisvõistlusel osalenud töödega saab tutvuda siin.

Žürii valis planeerimisvõitluse võitjaks PIN Arhitektid OÜ töö Teekond, millega saad tutvuda siin. Võidutöö alusel asutakse koostama kogu planeeringuala eskiisi.

Pildil on võidutöö nimega Teekond. Autor on PIN arhitektid.

Võistlustöö hindamisel lähtuti järgmistest kriteeriumidest: ala lahenduse kvaliteet, funktsionaalsus, sobivus ümbruskonda; lahenduse teostamise realistlikkus, linnaruumi kvaliteet, sihtgrupi (noored pered) kõnetamine; lahenduse väljaehitamise hinnangulise maksumuse tasukohasus võistluse korraldajale; välialade terviklikkus, sidumine lähiümbrusega; vastavus võistlusülesandele ja –eeskirjale; kavandi teostatavus, mõistlikud ülalpidamiskulud.

Žürii leidis, et PIN arhitektid on oma planeeringulahenduses olnud kõige traditsioonilisemad ning on soovinud arendada edasi tänase Saue aedlinna kontseptsiooni. Nad ei ole lähenenud majade paigutamisel liialt süsteemselt ning töös on majade paigutus Sauele iseloomulikum. Teede struktuur on loogiline ja praktiline. Kergliiklusteede võrgustik on hästi läbimõeldud ning rohekoridorid läbivad ala mitmest kohast tekitades majade vahele suuremaid rohedominante, kus elanikel on erinevaid vaba aja veetmisvõimalusi. Ühtlasi on sellega saavutatud oluliste liikumissuundade otse ja privaatne ühendumine jalg- ja jalgrattaliiklusele.

Samuti märkis žürii, et keskuse süda on PIN arhitektide töös selgelt kõige silmapaistvam ja neljast planeerimisvõistlusel osalenud tööst parima lahendusega. Suurt linnaväljakut ümbritsevad dominantsed ärihooned, kus elanikel on võimalik tarbida erinevaid teenuseid. Samuti on tagatud head ühendusteed raudteepeatuse ning ülejäänud alaga.

Hindamise teostas žürii järgmises koosseisus:  

Žürii liikmed:   

 • Ülo Adamson, Tellija esindaja, žürii esimees;
 • Aivar Kempi, Tellija esindaja;
 • Andres Laisk, Saue vallavanem;
 • Harry Pajundi, Saue Vallavolikogu esimees;
 • Robert Martin, Senior Architect, Sweco Group, Sweden;
 • Signe Kasepalu volitatud maastikuarhitekt tase 7;
 • Sten Ader, volitatud arhitekt tase 7.

Eksperdid:

 • Kalle Pungas, abivallavanem;
 • Urmas Elmik, Saue valla arhitekt.

Back to blog